NİSAN TUR MESAFELİ ÖĞRENCİ SERVİS KAYDI SÖZLEŞMESİ

Tarafların tanımı:
Bir tarafta öğrenci taşımasını yapacak NİSAN TUR – Diğer tarafta öğrencisini taşıttıracak olan kayıt formunda bilgileri bulunan öğrenci velisi.
KONU: 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci servis taşımacılığında veli ve servis firması menfaatlerini korumak amacıyla bahsedilen öğretim yılında aşağıda belirtilen şekilde taşımacılık yapılacaktır.

Servis araçlarımız İçişleri Bakanlığının 2003 tarih ve 25138 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uygundur.
Servis araçlarının öğrenciye 15 (on beş ) dakika geç kalması halinde, öğrenciler 4 er kişi olacak şekilde ticari taksiye binip okula gelirler. Taksi ücreti servis firma yetkilisi tarafından ödenir. Öğrenci servis yetkilisinin sabah verdiği saatten 5 (beş) dakika önce durağında hazır bulunmalıdır. Servisini kaçıran öğrenci için ödeme yapılmaz.

Öğrencinin servis içerisindeki hal, hareket ve davranışları bir öğrenciye yakışır şekilde olacaktır. Aksi taktirde servis yetkilisi araç içi disiplini sağlamak için öğrenciye tutanak tutup okul idaresine bildirir. Öğrencinin bu tarz hareketlerinin devam etmesi durumunda servis yetkilisi, servis sözleşmesini tek taraflı fesh etme yetkisine sahiptir.

Velini muhatabı firmanın servis yetkilisidir. Veli kesinlikle servis şoförüne veya rehber personele müdahale edemez.

Servis araçlarımız Belediye güzergâhlarından dolaşıp öğrencinin evine en yakın yerden alınır ve indirilir. Öğrencinin adresinde, servis aracının girmesini engelleyici durum söz konusu olduğunda trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde en uygun noktadan alınır ve indirilir. Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu Eğitim ve Öğretim yılı takviminde öğrencilerimizin okula geldiği (bayram tatilleri, Resmi tatiller, Sömestr tatilleri ara tatiller çıkartılıp) 182 Gün okula geliş ve gidiş günleri için ücret talep edilir. Talep edilen ücretlendirmede tatil günleri için kesinlikle ücret talep edilmez. Talep edilen ücretlendirmede tatil günleri (Bayram tatilleri, resmi tatiller, sömestr tatilleri, ara tatiller çıkartılıp ) kesinlikle hesaplanmamıştır. Bu ücretlendirmede veliye ödeme kolaylığı sağlanıp Eft – havale, kredi kartı (tek çekim – taksitlendirme ) şeklinde yapılır.

Veli servis ücretinin tamamını peşin ödemek isterse %5 (Yüzde Beş) oranında indirim yapılır. Kardeş öğrenciler servis ücretlerinde sadece bir tanesine %5 (Yüzde Beş) indirim uygulanır. İndirimlerden veli sadece bir tanesinden (peşin ödeme yada kardeş indirimi) yararlanır. Tek yön servis kullanımlarında Tek Akşam Tek Sabah gibi durumlarda, tam servis ücretinin %80 (YüzdeSeksen) oranında ücret talep edilir. Öğrenciler verilen adresten alınıp verilen adrese bırakılır. Sabah farklı adresten alınıp, akşam farklı adrese bırakılacaksa tam servis ücretine %25 ilave ücret talep edilir. ( Adreslerden dolayı sabah farklı araç akşam farklı araç kullanacaksa.)

Bir bölgede, semtte servis aracının hizmet verebilmesi için en az 10 (on) öğrenci olması gerekir. (Ön kayıt şeklinde kayıtlar alınır 10 (on) kişi tamamlandığında servis hattı açılarak hizmet verilir.

Servis ücretini 20 gün mazeret bildirmeden ödemeyen velinin servis hizmeti sonlandırılır. Sözleşme tek taraflı fesh edilir. Öğrenci servis hizmetinden yararlandırılmaz. Velinin mail adresine yapılan tebligat bir ihbar uyarı tebligatı sayılacaktır.

Servis firması taşıt içi yerleşim düzenini kendisi planlar. Veli öğrencisinin sabah ve akşam servis iniş biniş saatini belirlemeye çalışmaz. Servis yetkilisi rotalarını bozmayacak şekilde kendisi düzenler. Öğrenci velisinin servis aracını kullanması kesinlikle yasaktır.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu`nun 4735 sayılı kanunun 10. Maddesinin birinci fıkrasında ‘’mücbir ‘’ sebep olarak kabul edilen hallerin oluşması durumunda, Eğitim ve Öğretim hizmetlerinin devam edip araç taşıma kapasitelerini %50 (yüzde elli) oranına indirilmesi söz konusu olduğunda Öğrenci-Veli servis taşıma sözleşmesi fiyatına ek olarak 2 (iki) katı artış yapılarak öğrenci servis hizmeti devam ettirilir. Pandemi süreci içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının Hibrit veya benzeri eğitim modeli uygulanması halinde, öğrencilerin haftalık eğitim saatlerinin düşürülmesi durumunda servis firması tam ücret alarak servis hizmetini sağlamaya devam edecektir. Pandemi süreci içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan online eğitim (eba) vermesine bağlı olarak servis hizmetinin durdurulması halinde, takip eden aydan itibaren servis firması veliden kesinlikle servis ücreti talep edemez.

Bu sözleşmeyi taraflar okuyup kabul etmiş sayılır taşıyıcıyı teminat altına almak için 9 aylık ödeme senedi öğrenci velisi tarafından imzalanmış sayılır. Öğretim yılı sonunda öğrencinin servis ücret borcu yok ise sözleşme/senet hükümsüz sayılır.

Servis ücreti her ay peşin alınır. Servis ücretleri her ayın 10 ile 20 tarihleri arasında velilere iletilecek iban numarasına ödenir. Öğrenci keyfi olarak servisten ayrılamaz ayrıldığı taktirde kalan ödemelerin tamamı tahsil edilir. Öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için tayin, taşınma, nakil, okuldan atılma ve uzun süre hastalık geçirmesi durumunda söz konusudur.

Okul açılımında ilk 10 gün güzergah düzenlemesi yapılır. Tüm güzergah düzenlemeleri yapılmasına rağmen yine de Velinin talebi karşılanmaz ise Veli 10 gün içinde her hangi bir ücret ödemeden servisten ayrılma hakkına sahiptir.

İş bu sözleşme 17 madde ve 1 nüsha olarak elektronik ortamda tanzim edilmiştir. İtilaf vukuunda Sakarya Mahkemeleri Yetkilidir.